ศาลแขวงนครสวรรค์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงนครสวรรค์ (Nakhonsawan Municipal Court) :: โทรศัพท์ 0-5688-1674-75 :: โทรสาร 0-5688-1676 :: อีเมล์ nkwmc@coj.go.th :: เว็บไซต์ www.nkwmc.coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 143
ขจ.16/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.1859/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1863/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1977/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.2029/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2209/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2683/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.2684/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.2703/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2739/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2740/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2741/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2742/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2743/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2744/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2745/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2746/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2747/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2758/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.2770/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.2771/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.2772/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.2773/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.2774/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2775/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2776/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2777/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2789/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2790/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2791/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2792/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2793/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2794/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2826/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.2827/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.2828/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.2843/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2844/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2845/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2846/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2847/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2848/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2849/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2850/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2851/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2852/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2853/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2854/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2855/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2856/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2857/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2858/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2859/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2860/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2861/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2862/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2863/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2864/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2865/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2866/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2867/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.2894/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.2895/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3016/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3017/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3018/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3019/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3068/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3069/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3070/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3071/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3088/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3089/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3090/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3091/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3092/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3093/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3157/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3158/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3159/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3194/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3195/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3202/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3203/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3204/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3205/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3206/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3207/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3208/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3233/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3234/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3235/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3236/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3255/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3278/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3279/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3280/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3281/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3364/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3365/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3366/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3367/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3368/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3369/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3370/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3371/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3372/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3373/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3374/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3375/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3376/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.3408/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 16.30 น.
ผบ.930/61
นัดพิจารณา
เวลา 13.30 น.
พ.216/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.218/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.219/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.222/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.224/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.225/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.226/61
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.81/61
นัดพิจารณา
เวลา 9.00 น.
ส.27/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ส.28/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ส.29/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ส.30/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ส.31/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ส.32/61
นัดไต่ส่วนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ส.33/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
อ.1357/61
นัดฟังคำสั่งคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.1565/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.1623/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.1672/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.1703/61
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.2538/50
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.2549/50
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.2551/50
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.2552/50
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.2560/50
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.2567/50
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.2578/50
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.2581/50
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.2593/50
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.3129/58
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.