ศาลแขวงนครสวรรค์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงนครสวรรค์ (Nakhonsawan Kwaeng Court) :: โทรศัพท์ 0-5688-1674-75 :: โทรสาร 0-5688-1676 :: อีเมล์ nkwmc@coj.go.th :: เว็บไซต์ www.nkwmc.coj.go.thข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 81
อ.1387/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1664/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.583/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ฉ.4/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2151/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2208/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2209/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2210/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2211/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2222/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2223/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2224/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2225/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2226/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2227/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2228/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2259/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2260/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2261/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2284/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2314/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.550/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.551/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1986/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1987/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1988/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1989/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1990/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1991/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1992/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1993/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1994/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1995/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1996/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1997/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1998/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1999/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2000/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2056/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2057/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2058/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2059/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2231/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2331/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1233/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1595/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1673/59
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1776/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1847/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2089/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2169/60
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2226/60
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2754/58
นัดฟังคำพิพากษาฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3013/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.349/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.3672/59
ฟังผลชำระ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3674/59
ยกคดีขึ้นพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.644/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.933/60
นัดไกล่เกลี่ย/นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
ขจ.2/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.1029/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1055/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1226/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1472/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.2111/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2215/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2216/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2217/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2218/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2219/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.2220/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2221/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2270/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2271/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.3941/57
นัดฟังผลการบังคับคดี
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.5400/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.131/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.133/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.139/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.148/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1175/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)