ศาลแขวงนครสวรรค์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงนครสวรรค์ (Nakhonsawan Municipal Court) :: โทรศัพท์ 0-5688-1674-75 :: โทรสาร 0-5688-1676 :: อีเมล์ nkwmc@coj.go.th :: เว็บไซต์ www.nkwmc.coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 42
ผบ.6295/60
ยื่นคำให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.224/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.7359/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7363/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7364/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7365/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7366/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7367/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7368/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7369/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7370/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7371/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7372/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7390/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7391/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7392/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7393/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7394/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7395/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7396/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7397/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7398/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7440/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.177/57
ฟังผลชำระหนี้/ฟังคำพิพากษ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.178/57
ฟังผลชำระหนี้/ฟังคำพิพากษ
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2518/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2627/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2669/60
สืบพยานโจทก์/โจทก์ร่วม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2860/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3019/60
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3071/59
นัดพร้อมฟังผลชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.3072/59
ฟังคำพิพากษา/ฟังผลการชำระ
ห้องพิจารณาที่ 4
ขถ.1/58
ฟังคำสั้งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 1
ปภ.2/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.4197/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.6184/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6960/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.7281/60
ยื่นคำให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.225/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.226/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.227/60
นัดไกล่เกลี่ย/กำหนดนัดสืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.260/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)