ศาลแขวงนครสวรรค์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงนครสวรรค์ (Nakhonsawan Kwaeng Court) :: โทรศัพท์ 0-5688-1674-75 :: โทรสาร 0-5688-1676 :: อีเมล์ nkwmc@coj.go.th :: เว็บไซต์ www.nkwmc.coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

4

ประกาศ ศาลแขวงนครสวรรค์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การจ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันเป็นรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 67
ผบ.1983/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2912/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3138/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3139/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3140/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3141/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3142/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3175/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3176/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3177/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3178/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3179/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3180/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3181/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3182/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1443/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1660/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1920/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1964/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2408/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2426/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2604/60
นัดพร้อม/สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2605/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2606/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2668/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2669/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2670/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2671/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2672/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3233/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.89/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1219/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1583/60
ยื่นคำให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1826/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2361/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3074/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3075/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3076/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3077/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3078/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3079/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3080/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3081/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3093/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3117/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3118/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3119/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3120/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3125/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3171/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3172/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3173/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3174/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3243/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3244/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3245/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3246/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3247/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3248/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4530/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4531/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4532/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4533/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4534/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5597/60
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6361/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8439/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)