ศาลแขวงนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงนครสวรรค์ (Nakhonsawan Kwaeng Court) :: โทรศัพท์ 0-5688-1674-75 :: โทรสาร 0-5688-1676 :: อีเมล์ nkwmc@coj.go.th :: เว็บไซต์ www.nkwmc.coj.go.th

ศาลแขวงนครสวรรค์เปิดให้บริการจ่ายเงินให้แก่คู่ความ ผู้มีสิทธิหรือเจ้าหนี้ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ศาลแขวงนครสวรรค์เปิดให้บริการจ่ายเงินให้แก่คู่ความ ผู้มีสิทธิหรือเจ้าหนี้ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต


เอกสารแนบ