ศาลแขวงนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงนครสวรรค์ (Nakhonsawan Municipal Court) :: โทรศัพท์ 0-5688-1674-75 :: โทรสาร 0-5688-1676 :: อีเมล์ nkwmc@coj.go.th :: เว็บไซต์ www.nkwmc.coj.go.th

ศาลแขวงนครสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “วันรพี”ประจำปี 2560

ศาลแขวงนครสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์จัดพิธีถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  “วันรพี”ประจำปี 2560


เอกสารแนบ