ศาลแขวงนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงนครสวรรค์ (Nakhonsawan Kwaeng Court) :: โทรศัพท์ 0-5688-1674-75 :: โทรสาร 0-5688-1676 :: อีเมล์ nkwmc@coj.go.th :: เว็บไซต์ www.nkwmc.coj.go.th

ศาลแขวงนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศาลแขวงนครสวรรค์  เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
             เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอ่างทองช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์  พร้อมด้วยข้าราชการ – ลูกจ้างศาลแขวงนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์  อ.เมืองนครสวรรค์ จ .นครสวรรค์