ศาลแขวงนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงนครสวรรค์ (Nakhonsawan Kwaeng Court) :: โทรศัพท์ 0-5688-1674-75 :: โทรสาร 0-5688-1676 :: อีเมล์ nkwmc@coj.go.th :: เว็บไซต์ www.nkwmc.coj.go.th

ศาลแขวงนครสวรรค์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (บ้านพักผู้พิพากษา 1 หน่วย , บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ