ศาลแขวงนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลแขวงนครสวรรค์ (Nakhonsawan Kwaeng Court) :: โทรศัพท์ 0-5688-1674-75 :: โทรสาร 0-5688-1676 :: อีเมล์ nkwmc@coj.go.th :: เว็บไซต์ www.nkwmc.coj.go.th

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันเป็นรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตำแหน่งนิติกร เงินค่าปรับผู้ประกันเพื่อเสริมงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ